Theo Thông tư nguyên tắc giá tiền thăm khám SARS-CoV-2 có hiệu lực từ ngày 21/2, mức chi trả với test nhanh Covid-19 không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, với xét nghiệm rRT-PCR mẫu đơn không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy chuẩn giá thành dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bởi phòng khám của Nhà nước tuân thủ, bao gồm việc sử dụng mẫu, bảo quản mẫu, tuân thủ cũng như trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thông tư này uống với các trường hợp: trả tiền phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy tắc của pháp luật về bảo hiểm y tế; bệnh nhân dùng dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 tự chi trả và các tình huống được ngân sách Nhà nước trả tiền theo quy tắc của Luật phòng, chống bệnh lây.

Không áp dụng Thông tư này đối với những trường hợp sử dụng mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả kiểm tra SARS-CoV-2 ở cộng đồng vì ngân sách Nhà nước chi trả theo quy tắc của Luật phòng, chống căn bệnh lây truyền

Theo Thông tư tiên tiến nhất này (Thông tư 02) thế Thông tư 16, giá tiền dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn: mức giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp cũng như giá tiền tiền lương cộng phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy tắc có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Chi phí theo nguyên tắc hiện hành ở Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy mức phí mới sẽ giảm tầm 30% so đối với giá đang thực hiện.

Kiểm tra SARS-CoV-2 với máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Mức giá dịch vụ gồm có giá tiền thẳng cùng với giá tiền tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy tắc có mức chi trả tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Kiểm tra SARS-CoV-2 với phương pháp Realtime RT-PCR:

- Tình huống mẫu đơn: giá thành dịch vụ gồm giá tiền thẳng cũng như giá tiền tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định có mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

- Tình huống gộp mẫu: giá tiền dịch vụ gồm phí thẳng và giá tiền tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy chuẩn, trong đó sinh phẩm xét nghiệm cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức trả tiền tối đa không vượt quá độ chi phí thăm khám gộp mẫu quy tắc tại phụ lục ban hành đi kèm Thông tư này.

Giá thành dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

Đối với các Khu vực xét nghiệm bệnh, điều trị của Nhà nước thuộc những tỉnh, thủ đô và những Cơ sở xét nghiệm, trị bệnh trực thuộc những Bộ, cơ quan Trung ương đóng Trên đây khu vực địa phương, trừ trường hợp sử dụng mẫu, bảo quản mẫu, tuân thủ cũng như trả kết quả kiểm tra SARS-CoV-2 tại cộng đồng bởi ngân sách Nhà nước trả tiền theo nguyên tắc của Luật phòng, chống căn bệnh truyền nhiễm:

Vấn đề tìm giá làm theo quy chuẩn như Trên, trong đó giá bao gồm phí thẳng cùng với giá tiền tiền lương (chưa gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) vì cấp có thẩm quyền của địa phương nguyên tắc song không vượt mức giá tối đa khung mức phí dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy chuẩn ở Thông tư này.

Đối với những địa điểm kiểm tra bệnh, chữa trị trực thuộc Bộ Y tế cùng với các trung tâm y tế hạng nhất là, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương cũng như những cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng: mức phí thực hiện theo quy định như Trên.

Một số chỉ định về trả tiền mức phí xét nghiệm SARS-CoV-2

Trường hợp cơ sở y tế chuyển mẫu căn bệnh phẩm sang trung tâm y tế khác đủ điều kiện làm theo xét nghiệm:

Với tình huống thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế: thực hiện thanh toán với tình huống chuyển làm dịch vụ cận lâm sàng theo nguyên tắc của pháp luật về bảo hiểm y tế;

Với trường hợp không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế: chi trả theo mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của đơn vị làm theo xét nghiệm theo quy định ở Thông tư này và chi phí mua sinh phẩm kiểm tra của đơn vị làm thăm khám theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp vấn đề dùng mẫu hay thực hiện thăm khám có sử dụng vật tư, sinh phẩm kiểm tra được cấp từ nguồn phòng, chống dịch do ngân sách Nhà nước bảo đảm hay được những bộ phận, tổ chức, cá nhân trợ giúp, tài trợ, cấp không thu tiền thì cơ sở y tế của Nhà nước phải trừ giá tiền vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được giúp sức lúc thu của đối tượng dùng dịch vụ, lúc chi trả, quyết toán đối với bộ phận bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà nước.

Tình huống phí thực hành thăm khám cao hơn mức phí tối đa quy tắc tại Thông tư này, trung tâm y tế của Nhà nước được quyết toán truy cập nguồn kinh phí giao thao túng, nguồn kinh giá tiền hợp pháp không giống của đơn vị cũng như không nên thu của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Tình huống mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục tuân thủ những kiểm tra để nhận ra mẫu dương đặc tính thì chi phí thực hành kiểm tra được đặc tính kế tiếp đã trường hợp rõ ràng chắc chắn quy chuẩn không trùng lặp về chi phí đã làm theo.

Cơ cấu giá tiền dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 quy chuẩn ở Thông tư bao gồm:

- Giá thành trực tiếp của việc lấy mẫu và bảo quản mẫu; thực hiện cùng với trả kết trái thăm khám SARS-CoV-2.

- Mức phí tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế cấp độ bởi Nhà nước quy chuẩn đối với đơn vị quá trình nghiệp công lập theo mức lương Khu vực quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP hôm 9/5/2019 của chủ yếu phủ quy chuẩn mức lương Địa điểm với cán bộ, công chức, viên chức cũng như lực số lượng vũ trang; không gồm có phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ cũng như nhân viên y tế.

- Chi phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 (sinh phẩm kiểm tra sớm, sinh phẩm thăm khám miễn dịch, sinh phẩm kiểm tra cho phản ứng) theo hiện thực dùng cũng như giá mua theo nguyên tắc của pháp luật về đấu thầu.

コメント

コメントフォーム
記事の評価
  • リセット
  • リセット